APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke > Pojašnjenje br. 2 u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti dobara JNMV 1.1.6/2016

Pojašnjenje br. 2 u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti dobara JNMV 1.1.6/2016

15-Sep-2016 12:51:26
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca