APML logo
Српски Srpski English
Početna > Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Uprava za sprečavanje pranja novca

1. Sektor za analitiku i sprečavanje finansiranja terorizma

    1.1. Odeljenje za analitiku:

  • Odsek za analizu sumnjivih transakcija;
  • Odsek za saradnju sa državnim organima;

    1.2. Grupa za sprečavanje finansiranja terorizma;

2. Grupa za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim propisima;

3. Grupa za međunarodnu saradnju, obuku i projekte;

4. Odsek za nadzor;

5. Grupa za razvoj informacionih tehnologija;

6. Odsek za materijalno-finansijske i opšte poslove;

7. Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou;

8. Samostalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica.



2011 Uprava za sprečavanje pranja novca