APML logo
Српски Srpski English
Početna > Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Uprava za sprečavanje pranja novca

1. Odeljenje za analitiku, finansisjko-informacione poslove i saradnju sa državnim organima:

  • Odsek za analitiku i finansijsko-informacione poslove;
  • Odsek za saradnju sa državnim poslovima;

2. Grupa za pravne poslove i usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima;

3. Grupa za međunarodnu saradnju, obuku i projekte;

4. Grupa za nadzor;

5. Grupa za razvoj informacionih tehnologija;

6. Grupa za materijalno-finansisjke i opšte poslove.

 2011 Uprava za sprečavanje pranja novca