APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke > Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti

09-Jul-2015 15:29:54

Poziv za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti usluga broj 1.2.5/2015. Nabavka se odnosi na uslugu održavanja softvera.


Datoteke za preuzimanje

JNMV 1.2.5/2015 konkursna dokumentacija880KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca