Национална процена ризика од прања новца у РС

pdf icon

Процена ризика - сажетак

Сажетак Националне процене ризика из 2018. године

Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у РС

pdf icon

Национална процена ризика од прања новца у РС

Национална процена ризика из 2013. године

Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у РС