APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Пријава за полагање стручног испита у Београду 19. и 20. новембра 2012. године

Пријава за полагање стручног испита у Београду 19. и 20. новембра 2012. године

25-Oct-2012 12:47:12

Стручни испит за брокерско-дилерска друштва, друштва за осигурање, друштва за посредовање у осигурању, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања, банке, правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга, друштва за ревизију, даваоце финансијског лизинга, правна лица која се баве факторингом и форфетингом и овлашћене мењаче ће се одржати у Београду 19. и 20. новембра 2012. године у простору Привредне коморе Београда у улици Кнеза Милоша 12. у сали на шестом спрату. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о датуму и тачном времену полагања стручног испита .

Рок за пријаву за полагање стручних испита који ће се одржати 19. и 20. новембра 2012. године у Београду истиче 05.11.2012. године.

Заинтересовани кандидати се пријављују на следећи начин:

Потребно је попунити образац пријаве за полагање стручног испита а затим тако попуњен образац проследити електронским путем, на мејл адресу: prijava@apml.org.rs , или послати препорученом поштом, на адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11000 Београд.

Уз пријаву се прилаже доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручних испита.
Образац за пријаву, као и податке о износу трошкова за полагање стручног испита, можете пронаћи на сајту Управе, у фолдеру „ЛИЦЕНЦЕ“.

I) Литература за кандидате који полажу стручни испит за брокерско дилерска друштва je:

1.Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2.Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3.Смернице за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности;

4.Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за брокерско дилерска друштва;

7.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

II) Литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања je:

1.Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2.Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3.Смернице НБС за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма;

4.Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција друштва за осигурање, друштва за заступање у осигурању и заступнике у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања;

7.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

III) Литература за кандидате који полажу стручни испит за банке:

1.Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2.Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3.Смернице Народне банке Србије за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма;

4.Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

6.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за банке;

7.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

IV) Литература за кандидате који полажу стручни испит за област рачуноводство је:

1.Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2.Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4.Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5.Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6.Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за правна лица и предузетнике који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

V) Литература за кандидате који полажу стручни испит за друштва за ревизију је:

1.Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2.Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3.Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4.Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5.Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга;

6. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за друштва за ревизију.

VI) Литература за кандидате који полажу стручни испит из области финансијског лизинга :

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице Народне банке Србије за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма;

7. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција за даваоце финансијског лизинга.

VII) Литература за кандидате који полажу стручни испит из области факторинга и форфетинга je:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који обављају послове факторингаи форфетинга у међународном платном промету које је донео Девизни инспекторат;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у факторинг пословима;

7. Листа за препознавање сумњивих трансакција у форфетинг пословима;

8. Листа индикатора за  препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма.

VIII) Литература за кандидате који полажу стручни испит за овлашћене мењаче:

1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

2. Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма;

3. Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавања и праћења странке и забране дојављивања;

4. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма;

5. Смернице НБС за процену ризика од прања новца и финансирања;

6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за мењаче.

2011 Управа за спречавање прања новца