APML logo
Српски Srpski English

Надзор
Датотеке за преузимање

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности Одсека за надзор Управе за спречавање прања новца за 2018. годину5561KB.pdf
Анализа посредних контрола над друштвима за ревизију, рачуновођама и факторинг друштвима у 2018. години2167KB.doc
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину521KB.pdf
Упитник о активностима предузетника/правног лица које се бави пружањем рачуноводствених услуга130KB.xls
Упитник о активностима друштва за ревизију122KB.xls
Упитник о активностима обвезника у вези са применом Закона о ограничавању располагања имовином84KBxlsx
Упитник о активностима факторинг друштва у области СПН/ФТ.xls117KB.xls
Анализа посредних контрола над предузећима за ревизију и рачуновођама у 2017. години1849KB.doc
Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности Одсека за надзор Управе за 2017. годину1853KB.pdf
Годишњи план инспекцијског надзора Управе за спречавање прања новца за 2018. годину273KB.pdf
Анализа посредних контрола над привредним друштвима за ревизију и рачуноводство у 2016. години863KB.pdf
Контролна листa за ревизоре203KB.xls
Контролна листа за рачуновође194KB.xls
Анализа посредних контрола над привредним друштвима за ревизију и рачуноводство у 2015.години879KB.pdf
Контролна листа за факторинг190KB.xls
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2014. години451KB.pdf
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2013. години547KB.pdf
Анализа посредних контрола код предузећа за ревизију и рачуноводствених агенција у 2012. години393KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца