APML logo
Српски Srpski English

Надзор
Датотеке за преузимање

Смернице за процену ризика од ПН и ФТ код предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава, од 15.5.2020. године7597KB.pdf
Контролна листа за рачуновође (ЗОСПНФТ, Службени гласник РС, бр. 113/2017 и 91/2019)219KB.xls
Контролна листа за факторинг (ЗОСПНФТ, Службени гласник РС, бр. 113/2017 и 91/2019)210KB.xls
Годишњи извештај о раду и показатељи делотоворности Одсека за надзор у 2019. години1045KB.pdf
Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину1691KB.pdf
Анализа посредних контрола над друштвима за ревизију, рачуновођама и факторинг друштвима у 2018. години2167KB.doc
Упитник о активностима обвезника у вези са применом Закона о ограничавању располагања имовином84KBxlsx
Упитник о активностима факторинг друштва у области СПН/ФТ.xls125KB.xls
Контролна листа за рачуновође (ЗОСПНФТ, Службени гласник РС, 113/2017)125KBxlsx
Контролна листа за факторинг (ЗОСПНФТ, Службени гласник РС, 113/2017)125KBxlsx
ПГП Образац 2020172KB.xls
Упитник о активностима предузетника/правног лица које се бави пружањем рачуноводствених услуга у области спречавања прања новца и финансирања тероризма138KB.xls
2011 Управа за спречавање прања новца