APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Донете Смернице за рачуновође и ревизоре

Донете Смернице за рачуновође и ревизоре

27-Mar-2012 15:30:38

На основу члана 87. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Управа за спречавање прања новца је донела смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и правних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга.

Обвезници су дужни да своје интерне акте ускладе са смерницама у року од 30 дана од дана објављивања ових смерница на вебсајту Управе.


Датотеке за преузимање

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код предузећа за ревизију, предузетника и прaвних лица који се баве пружањем рачуноводствених услуга205KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца