APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Индикатори

Индикатори
Датотеке за преузимање

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва972KB.pdf
Индикатори за препознавање сумњивих трансакција у јавнобележничким пословима646KB.pdf
Индикатори за препознавање сумњивих активности у вези са ФТ380KB.pdf
Индикатори за посреднике у продаји и закупу непокретности (јули 2019)1685KB.pdf
Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за рачуновође), децембар 2018.1567KB.doc
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за друштва за управљање инвестиционим фондовима и кастоди банке40KBdocx
Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за факторинг друштва), децембар 2018.1570KB.doc
Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке (инвестициона друштва)62KB.doc
Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (за ревизоре), јануар 2019.1570KB.doc
Индикатори за банке од 1. октобра 2014. године1593KB.doc
Индикатори за агенте за пренос новца од 1. октобра 2014. године1571KB.doc
Индикатори - мењачи-6.7.2009.102KB.pdf
Индикатори - друштва за осигурање - 29.9.2011.112KB.pdf
Индикатори - некретнине-6.7.2009.112KB.pdf
Индикатори - лизинг-01.02.2010.85KB.pdf
Индикатори - пружање јемства-3.11.2010.85KB.pdf
Индикатори - поштански саобраћај-3.11.2010.88KB.pdf
Индикатори - играчнице-3.11.2010.81KB.pdf
Индикатори - добровољни пензијски фондови 03.10.201396KB.pdf
Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о ПН или ФТ код приређивача посебних игара на срећу у играчницама45KB.doc
Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације19KBdocx
2011 Управа за спречавање прања новца