APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Индикатори

Индикатори
Датотеке за преузимање

Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за адвокате и адвокатска ортачка друштва972KB.pdf
Индикатори за препознавање сумњивих трансакција у јавнобележничким пословима646KB.pdf
Индикатори за препознавање сумњивих активности у вези са ФТ380KB.pdf
Индикатори за посреднике у продаји и закупу непокретности1563KB.doc
Индикатори за ревизоре1563KB.doc
Индикатори за рачуновође1557KB.doc
Индикатори за брокерско-дилерска друштва1569KB.doc
Индикатори за агенте за пренос новца од 1. октобра 2014. године1571KB.doc
Индикатори за банке од 1. октобра 2014. године1593KB.doc
Индикатори - брокери-14.5.2009.118KB.pdf
Индикатори - мењачи-6.7.2009.102KB.pdf
Индикатори - друштва за осигурање - 29.9.2011.112KB.pdf
Индикатори - лизинг-01.02.2010.85KB.pdf
Индикатори - некретнине-6.7.2009.112KB.pdf
Индикатори - форфетинг-3.11.2010.93KB.pdf
Индикатори - факторинг-3.11.2010.84KB.pdf
Индикатори - ревизори-3.11.2010.99KB.pdf
Индикатори - рачуноводствене услуге-3.11.2010.94KB.pdf
Индикатори - пружање јемства-3.11.2010.85KB.pdf
Индикатори - поштански саобраћај-3.11.2010.88KB.pdf
Индикатори - пореско саветовање-3.11.2010.90KB.pdf
Индикатори - игре на срећу-3.11.2010.88KB.pdf
Индикатори - играчнице-3.11.2010.81KB.pdf
Индикатори - Адвокати-3.11.2010.96KB.pdf
Индикатори - добровољни пензијски фондови 03.10.201396KB.pdf
Индикатори-друштва за управљање инвестиционим фондовима 3.11.2010.109KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца