APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Смернице

Смернице
Датотеке за преузимање

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава од 7.9.2018. године1170KB.doc
Упутство за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, које се односе на спречавање финансирања тероризма66KB.doc
Упутство за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење које се односе на спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење219KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код адвоката 5117KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за јавне бележнике, ажуриране 11.10.2018. године463KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за обвезнике у надлежности НБС 2018335KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за обвезнике у надлежности КХОВ 2018576KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за приређиваче посебних игара на срећу у играчницама 20183240KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за овлашћене мењаче 2018, ажуриране 6.8.2018. године262KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за посреднике у промету непокретности 2018, ажуриране 4.9.2018. године644KB.pdf
Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција за непокретности 1587KB.doc
Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција за рачуновође и ревизоре1599KB.doc
Препоруке за пријављивње сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва1615KB.doc
Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција1640KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца