APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Конкурси > Конкурс за приправника

Конкурс за приправника

21-Nov-2011 14:39:27

Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 -исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и чл.18, 19. и 20. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавањерадних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћентекст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Детаље конкурса можете погледати у документу који следи:


Датотеке за преузимање

Детаљи конкурса44KB.doc
2011 Управа за спречавање прања новца