APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ/3-2019- Одржавање Oracle производа (BI, DWH и ETL)

Четвртак, 25 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку ЦЈН2/2019, Партија 5 - Преносни лаптоп уређаји Тип 5

Четвртак, 25 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке 2/2019, Партија 4 - преносиви лаптоп уређаји тип 4

Петак, 19 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 - Партија 3 - набавка горива Евро Дизел

Уторак, 16 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 - партија 1, гориво минимум ЕвроБМБ 98

Уторак, 16 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 5/2018 - партија 1, обавезно осигурање возила

Уторак, 16 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку број О/14-2019, ЦЈН/9-2019, Партија 1 - Канцеларијски намештај са испоруком у Београду

Понедељак, 15 Јули 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, број П/1-2019

Понедељак, 24 Јун 2019
... ... Опширније

Одлука о додели уговора за јавну набавку П/1-2019

Четвртак, 30 Мај 2019
... ... Опширније

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку мале вредности добара, број ЈНМВ/2-2019 - McAfee лиценце

Четвртак, 30 Мај 2019
... ... Опширније

2011 Управа за спречавање прања новца