APML logo
Српски Srpski English

Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити

Понедељак, 25 Март 2019
Кaнцeлaриja за сарадњу са цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje у сарадњи са Министарством финансија - Упрaвом зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa, 18. апри ... ... Опширније

Како утврдити и евидентирати стварног власника - саветовање у Привредној комори Србије, 26.3.2019. године

Четвртак, 21 Март 2019
Са циљем обезбеђивања јединствене примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и унапређивања оперативних знања пр ... Опширније

Смештање софтвера Управе на Клауд у Државном дата центру

Смештање софтвера Управе на Клауд у Државном дата центру
Среда, 20 Март 2019
Дана 14.3.2019. године извршено је смештање софтвера Управе за спречавање прања новцa на Клауд (Cloud) инфраструктуру у Државном дата центру . У ... ... Опширније

Позив за попуњавање упитника за процену рањивости непрофитног сектора

Уторак, 19 Март 2019
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Управа за спречавање прања новца позивају организације цивилног друштва да попуне online У ... Опширније

Презентовање резултата процене ризика од прања новца и финансирања тероризма платним институцијама

Понедељак, 4 Фебруар 2019
Дана 4.2.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима платних институција представљени су резултати процене ризика ... Опширније

Инфосесија о процењеним ризицима за друштва за управљање пензијским фондовима

Понедељак, 21 Јануар 2019
Дана 18.1.2019. године у  Народној банци Србије одржана је инфосесија о процењеним ризицима са сектором друштава за управљање пензијским ... Опширније

Инфосесија о процењеним ризицима у сектору игара на срећу

Понедељак, 21 Јануар 2019
Дана 18.1.2019. године у  Привредној комори Србије одржана је инфосесија о процењеним ризицима са сектором игара на срећу. Национални коор ... ... Опширније

Потписан споразум са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Петак, 11 Јануар 2019
Управа за спречавање прања новца закључила је Споразум о сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Спораз ... ... Опширније

Смернице за утврђивање стварног власника

Четвртак, 10 Јануар 2019
Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у Централну евид ... ... Опширније

Наставак обука за обвезнике

Петак, 21 Децембар 2018
Управа  је у претходним месецима одржала низ обукa за обвезнике, на којима је било речи о закључцима Националне процене ризика од прањ ... Опширније

2011 Управа за спречавање прања новца