APML logo
Српски Srpski English

Јединствени систем статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма

Среда, 11 Септембар 2019
За представнике тужилаштва, судова и полиције, Управа за спречавања новца је организовала радионицу чији је циљ унапређење примене смер ... ... Опширније

Смернице ФАТФ за одређене секторе

Среда, 11 Септембар 2019
ФАТФ (Financial Action Task Force) осим својих Четрдесет препорука и тумачења уз те препоруке редовно објављује и смернице, које нису обавезујућег ка ... ... Опширније

Успостављање механизма преиспитивања прекограничних претњи

Уторак, 27 Август 2019
Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма, којим председава потпредседник Владе и министар унутрашњих посл ... Опширније

Обука за тржишне инспекторе

Среда, 17 Јули 2019
У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoв ... ... Опширније

Обука за интерне ревизоре и обука за рачуновође, јавне бележнике и друштва за осигурање

Среда, 17 Јули 2019
У циљу унапређења знања у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoв ... ... Опширније

Типологије прања новца и финансирања тероризма - инфо сесија за представнике државног и приватног сектора

Четвртак, 4 Јули 2019
Дана 1.7.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима државног и приватног сектора у непосредној инфосесији указано ... ... Опширније

Србија скинута са сиве листе ФАТФ

Четвртак, 27 Јун 2019
На пленарном заседању ФАТФ процењено је да су испуњени сви захтеви који су стављени пред нашу земљу када је реч о борби против прања нов ... ... Опширније

ФАТФ - јавно саопштење

Понедељак, 24 Јун 2019
ФАТФ, тело које поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, након пленарног заседања од 16. до 21. јуна 20 ... ... Опширније

Процена ризика од прања новца - инфо сесија са представницима тужилаштва, судова и полиције

Понедељак, 17 Јун 2019
Четврта инфо-сесија организована у Новом Саду  Управа за спречавање прања новца је, у сарадњи са Правосудном академијом и Мисијом ОЕБ ... ... Опширније

Унапређење институционалне сарадње

Понедељак, 17 Јун 2019
Више јавно тужилаштво у Новом Саду и надзорни органи за ЗОСПНФТ заједно у борби против прања новца и финансирања тероризма  Kоординат ... ... Опширније

2011 Управа за спречавање прања новца