APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > ФАТФ објавио публикацију о ризицима од прања новца и финансирања тероризма као последица пандемије КОВИД 19

ФАТФ објавио публикацију о ризицима од прања новца и финансирања тероризма као последица пандемије КОВИД 19

07-May-2020 19:39:56

 Пандемија  КОВИД-19  изазвала је велике глобалне промене, страдање људи и економске поремећаје. Пандемија је такође довела и до повећаног броја кривичних дела којима оваква ситуација погодује – преваре, високотехнолошки криминал, преусмеравање или ненаменско коришћење средстава добијених од државе или међународне финансијске помоћи, итд,  што све ствара нове изворе незаконито стечених средстава. Користећи информације дате државама чланицама током априла месеца, ФАТФ је 4. маја 2020. године објавио публикацију под називом Ризици од прања новца И финансирања тероризма повезани са КОВИД-19 и стратешки одговори на њих (COVID -19-Related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses). У њој су препознати изазови, добра пракса и стратешки одговори на нове претње и рањивости од прања новца и финансирања тероризма, који проистичу из актуелне здравствене кризе. Ти одговори обухватају координацију на националном нивоу у процени утицаја кризе на ризике и системе за спречавање прања новца и финансирања тероризма, појачану комуникацију са приватним сектором, пуну примену приступа заснованом на ризику при праћењу и познавању странке, давање подршке електронском и дигиталном плаћању.

ФАТФ публикацију можете преузети на линку

https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/covid-19-ml-tf.html

 

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца