APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Измена Смерница за утврђивање стварног власника странке

Измена Смерница за утврђивање стварног власника странке

10-Mar-2020 09:11:24

Дана 24. фебруара 2020. године измењене су Смернице за утврђивање стварног власника странке и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централној евиденцији. Подсећања ради прве Смернице донете су 8. јануара 2019. године након завршене националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Процена ризика указала је да постоји потреба за документом који ће на практичан начин кроз низ примера и додатних објашњења помоћи обвезницима у испуњавању једне од најтежих обавеза по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, бр. 113/17 и 91/19). Наведена активност дефинисана је као приоритетна у Акционом плану који прати процену ризика и реализоавна је уз сарадњу приватног и јавног сектора што је резултирало доношењем  јединствених смерница.

Пратећи праксу и разумевање од стране обвезника Смернице су допуњене у делу који се односи на случајеве новооснованих правних лица и део који се односи на изузетке од прибављања података о стварном власнику и усаглашене са изменама Закона.

Смернице су објављене на интернет презентацији Управе за спречавање прања новца, у делу Прописи.  

http://www.apml.gov.rs/REPOSITORY/2479_1_smernice-za-utvrdjivanje-stvarnog-vlasnika-stranke-i-smernice-za-evidentiranje-stvarnog-vlasnika-registrovanog-subjekta-u-centralnoj-evidenciji.pdf

2011 Управа за спречавање прања новца