APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Праћење предмета прања новца и финансирања тероризма

Праћење предмета прања новца и финансирања тероризма

31-Jan-2020 14:51:38

Златибор, 28. јануар 2020.

Управа за спречавање прања новца je представила смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма

Велики број активности из Акционог плана за спровођење Националне процене ризика од прања новца и националне процене ризика од финансирања тероризма, које су издвојене као приоритетне, односе се на анализу стања и вођење података од стране релевантних чиниоца у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и потребу да се успостави јединствена методологија израде извештаја, униформних образаца за извештавање о предметима прања новца и предметима финансирања тероризма. 

Један од начина да се ово постигне је успостављање јединственог система статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма од почетне информације – пријаве сумњиве активности до пресуде.

Из тог разлога, Управа за спречавање прања новца је организовала скуп намењен представницима полиције, у циљу подизања нивоа њиховог знања о јединственој методологији по којој ће се извештај припремати, али и пратити предмети прања новца и финансирања тероризма.

Радионица је одржана на Златибору, 28. јануара 2020. године, а Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво), учесницима је говорио о Обрасцима за праћење предмета прања новца, начинима доставе података, потребним подацима али и софтверској апликацији за праћење предмета прања новца.  Јелена Пантелић (Управа за спречавање прања новца) говорила је о подацима и евиденцијaма неопходним за припрему статистичких извештаја за праћење ефикасности и делотворности система борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Радионица је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ. 

Како би се уједначила пракса и избегле евентуалне неусклађености, као потребним се показало да постоје јединствене смернице које ће представљати упутство за државне институције на који начин да се воде статистички подаци за предмете прања новца и финансирања тероризма, као и подаци потребни за анализу ефикасности и делотворности система.

Наведеним смерницама се усклађује и усмерава рад на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма, као и евидентирање и размена података која за циљ има једнообразно поступање и поузданију процену ефикасности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма и спровођења Националне процене ризика.

Подсећања ради, Влада Републике Србије, седници одржаној 3. маја 2019. године, донела је закључак којим се усвајају Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма. 

2011 Управа за спречавање прања новца