APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Представљене Tипологије прања новца

Представљене Tипологије прања новца

13-Sep-2019 08:57:16

 

На радионици коју је у Нишу 3. септембра 2019. године организовала Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са Правосудном академијом, окупљеним представницима  репресивног дела система за борбу против прања новца (судова, основних и виших тужилаштва, полиције и пореске полиције) представљене су Tипологије прања новца.

Радионица је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.

Аутори Типологија говорили су превасходно о типологијама за кривична дела високог степена претње за прање новца, секторским типологијама за финансијски и нефинансијски сектор, као и о типологијама прања новца за трговину и тржиште племенитих метала.

За органе из репресивног дела система у борби против прања новца, типологије треба да представљају материјал који ће  олакшати откривање и гоњење различитих видова кривичног дела прања новца;  указати на специфичности најкомплекснијих шема за прање новца којима се користе организоване криминалне групе;  помоћи органима да изврше што адекватнију приоритизацију предмета прања новца на бази информисаног приступа и  омогућити унапређење постојећих или изградњу нових курикулума обука.

Аутори Tипологија су представници Пореске управе, Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Народне банке Србије, Управе за спречавање прања новца, Комисије за хартије од вредности.

Типологије прања новца приређене су и објављене у мају 2019. године.

2011 Управа за спречавање прања новца