APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Обука за запослене у Управи за игре на срећу

Обука за запослене у Управи за игре на срећу

07-May-2019 15:11:18

У циљу унапређења знања нових запослених у Управи за игре на срећу у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма,  Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa и Управа за игре на срећу организују обуку на тему:  Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма и улога надзорног органа у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Обука ће бити одржана 8. маја 2019. године са почетком у 10:00 часова, у Београду у просторијама КПМГ-а, Краљице Наталије бр. 11.

Ова обука се организује у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, a пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПMГ.  

Међународна заједница борбу против прања новца и финансирања тероризма крoз игре на срећу оцењује како значајан изазов. Приликом оцене делотворности  система једне државе, међународна организација ФАТФ (The Financial Action Task Force) у својим препорукама прописује јасне критеријуме који се односе на овај сектор. Од државе се очекује да на ове критеријуме одговори, како би показала ефикасност у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, коју је Влада Републике Србије усвојила 31. маја 2018. године, представља документ у коме су процењене претње и рањивост од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу. Акциони план за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма усвојила је Влада Србије и објављен је у Службеном гласнику (број 55/18) 16. јула 2018. године.

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма донета је, поред осталог, и сагледавањем и анализом сектора игара на срећу. Сам ризик на бази критеријума Рањивост од прања новца оцењен је као висок.

У складу са идентификованим недостацима и слабостима дефинисане су активностима које је неопходно спровести у наредном периоду у циљу смањења рањивости овог сектора, а које су обухваћене Акционим планом  за спровођење препорука из Процене ризика од прања новца и Процене ризика од финансирања тероризма.

 


 

2011 Управа за спречавање прања новца