APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити

Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити

22-Apr-2019 08:12:15

Министарство финансија - Упрaвa зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa je у сарадњи са  Кaнцeлaриjом за сарадњу са цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, oрганизовала 18. априла 2019. обуку намењену организацијама цивилног друштва (ОЦД) -   Како препознати злоупотребе и како се заштитити.

Циљ обуке је био унапређење знања и подизање капацитета ОЦД у вези са потенцијалним ризицима од злоупотребе непрофитног сектора за финансирања тероризма. Приказом конкретних механизама и алата, кроз ову обуку пружена је помоћ организацијама цивилног друштва да се заштите од потенцијалних злоупотреба.

Учесницима су представљени могући начини финансирања тероризма – описан је детаљан процес прикупљања новца (нпр. кроз донације и појединачне уплате), трансфер новца и његова употреба за финансирање тероризма.

Учесницима су појашњени разлози увођења надзора над непрофитним сектором: Процена ризика од финансирања тероризма донета је, поред осталог, и сагледавањем и анализом непрофитног (НПО) сектора са аспекта рањивости од финансирања тероризма. Сам ризик на бази критеријума Рањивост од финансирања тероризма оцењен је као средњи, а сагледан је и кроз недовољно ефикасну примену правног оквира која се односи на надзор непрофитног сектора и делимичну неадекватност ресурса потребних за борбу против финансирања тероризма. На скупу је истакнуто да један од главних разлога за надзором непрофитног сектора лежи у томе да је потребно да се утврди да ли се прикупљени новац троши у сврху која није у складу са Статутом одређене невладине организације.

Током скупа, Управа за спречавање прања новца је учесницима представила кораке које треба предузети уколико се у претраживачу  појави име означеног лица (лица према којима се примењују санкције Уједињених нација). Овај претраживач омогућује свим домаћим   физичким и правним лицима да брзо и једноставно провере да ли имају контакте, односно пословну сарадњу са поменутом категоријом лица.

Учесницима радионице представљена је улога ФАТФ-а и Мoneyval-а, заједно са 40 препорука (обавезних стандарда), са посебним акцентом на оне препоруке које се односе на непрофитни сектор. ФАТФ (Financial Action Task Force) независно је међувладино тело које разрађује и промовише политику заштите глобалног финансијског система од прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење. Препоруке ФАТФ су признате као глобални стандард у спречавању прања новца (СПН) и финансирања тероризма (ФТ). Поменутим Препорукама ФАТФ утврђују се суштинске мере које државе треба да примењују како би: 1) уочиле ризике од ПН, ФТ и ширења оружја за масовно уништење и развиле одговарајућу секторску политику и координацију у домаћим оквирима; 2) водиле борбу против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење; 3) спроводиле превентивне мере у финансијском сектору и другим одређеним секторима; утврдиле овлашћења и одговорности надлежних органа власти (на пример, истражних, полицијских и надзорних органа), као и друге институционалне мере; 4) оснажиле транспарентност и расположивост података о стварним власницима правних лица и аранжмана, односно трустова и 5) олакшале и поспешиле међународну сарадњу.

Учесници обуке упознати су са правним и институционалним оквиром за спречавање прања новца и финансирања тероризма; Националном проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма, али и са   листом индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма, као и показатељима за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Захваљујући се организаторима на позиву, учесници су комплетну обуку оценили као корисну, закључујући да су стечена знања и вештине примењиви у њиховом свакодневном раду.

 
 

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца