APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Презентовање резултата процене ризика од прања новца и финансирања тероризма платним институцијама

Презентовање резултата процене ризика од прања новца и финансирања тероризма платним институцијама

04-Feb-2019 12:54:14

Дана 4.2.2019. године у организацији Привредне коморе Србије представницима платних институција представљени су резултати процене ризика од прања новца и финансирања тероризма. Координатор процене ризика упознала је присутне са ризицима на националном нивоу, а представници Народне банке Србије указали су на рањивост финансијског система и конкретне закључке о ризицима за платне институције, како би се обвезници на адекватан начин упознали са начином рада, организацијом и критеријумима који су определили средњи степен рањивости и средњи степен претње за платне институције. Закључно са платним институцијама, држава је све групе обвезника упознала са резултатима процене ризика и даљи рад наставиће се у смислу праћења имплементације ризика у системе обвезника, као и активностима које имају за циљ да препознате ризике ако не отклоне, онда бар умање.

2011 Управа за спречавање прања новца