APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Саопштења > Измена на листи санкција према Резолуцији 1988

Измена на листи санкција према Резолуцији 1988

31-Jan-2019 09:22:52

Комитет Савета безбедности основан у складу са Резолуцијом 1988 (2011) изменио је податке за два лица на листи чије се располагање имовином ограничава и на које се односи забрана путовања и ембарго на оружје, према ставу 1 Резолуције 2255 (2015), усвојене по Глави VII Повеље УН. Измене су обележене подвлачењем.

Листа санкција према Талибанима редовно се ажурира на основу релевантних информација добијених од држава чланица и међународних и регионалних организација. Ажурирана листа доступна је на вебсајту Комитета за санкције према Талибанима на следећем линку: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials

Консолидована листа санкција Савета безбедности Уједињених нација  такође се ажурира након свих извршених промена на листи санкција према Талибанима. Ажурирана верзија Консолидоване листе доступна је преко следећег линка: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

 

 

 

2011 Управа за спречавање прања новца