APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Почела реализација Пројекта из ИПА 2015

Почела реализација Пројекта из ИПА 2015

22-Nov-2018 14:17:49

Дана 13.11.2018. године почела је реализација Пројекта за унапређење квалитета пријава сумњивих трансакција и јачање капацитета Управе за спречавање прања новца из средстава IPA 2015 (Enhancing the quality and efficiency of Suspicious Transactions Reporting and Administration for the Prevention of Money Laundering core functions). и трајаће 2 године од почетка спровођења. Вредност пројекта је 1,4 милиона евра а спроводиће га конзорцијум KPMG д.о.о. Београд и Института „Михајло Пупин“ д.о.о. Београд.

 Пројекат треба да доведе до повећаног квантитета и квалитета пријава сумњивих активности; боље сарадње свих учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма, квалитетнијег финансијскообавештајног рада и информатичко-комуникационих система Управе. Унапредиће се финансијскообавештајни рад, праћење резултата до којих доводе информације Управе (track record), процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, стручни и IT капацитети Управе.

 Пројекат ће се, такође, нарочито бавити испуњавањем преосталих препорука Манивала и активности из Акционог плана FATF, што је од изузетног значаја за актуелни тренутак у развоју система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.

 Управа очекује да ће се пројектним активностима учврстити сарадња са обвезницима,  државним органима и свим учесницима у систему за СПН/ФТ.  

2011 Управа за спречавање прања новца