APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Саопштења > Комитет за санкције према Исламској држави и Ал-Каиди прерадио Смернице

Комитет за санкције према Исламској држави и Ал-Каиди прерадио Смернице

14-Sep-2018 09:04:47

  

У складу са Резолуцијама 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) о Исламској држави и Ал-Каиди,  са њима повезаним лицима, групама, правним лицима и субјектима, Комитет Савета безбедности је 5.9.2018. године усвојио прерађене Смернице за обављање послова из своје надлежности (Смернице). Ревизија је извршена у складу са параграфом 45 Резолуције 2368 (2017), којим се Комитету налаже да преради Смернице.

Измењено је више одељака, укључујући и Одељак 3 о састанцима Комитета, Одељак 4 о доношењу одлука, Одељак 5 о листи санкција према Исламској држави и Ал-Каиди, Одељак 6 о стављању на листу, Одељак 7 о скидању са листе, Одељак 9 о образложењу разлога за стављање на листу, Одељак 11 о изузецима од ограничавања располагања имовином и Одељак 15 о извештавању Савета безбедности.

Поред тога, унето је и више техничких измена у Смернице, у циљу побољшања тачности и доследности у тексту и разјашњења на који начин Комитет у пракси поступа.

Комитет је усвојио прерађене Смернице како би лакше обављао послове из своје надлежности и како би државе чланице добиле боља упутства за имплементацију релевантних резолуција Савета безбедности, укључујући и Резолуцију 2368 (2017). Прерађене Смернице доступне су на вебсајту Комитета, https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/committee-guidelines, на свим званичним језицима УН.

 

2011 Управа за спречавање прања новца