APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код адвоката

Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код адвоката

23-Apr-2018 09:13:13

На основу члана 66. Закона о адвокатури (Службени гласник РС бр. 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 9. и 33. став 1 тачка 26 Статута Адвокатске коморе Србије (Службени гласник РС, бр.85/2011, 78/2012, 86/2013), члана 114. у вези члана 104 ст.1, тач.6 Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Службени гласник РС, 113/17), Управни одбор Адвокатске коморе Србије донео је 20.4.2018. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код адвоката. Текст Смерница можете пронаћи у делу Прописи – Смернице.

2011 Управа за спречавање прања новца