APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Саопштења > Презентације новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

Презентације новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

16-Mar-2018 14:34:02

Управа активно сарађује са обвезницима на примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (ЗОСПНФТ). Имајући у виду да од 1.4.2018. године почиње да се примењује нови ЗОСПНФТ, који је усвојен 14.12.20178. године, Управа је од почетка године одржала презентације о новинама које Закон доноси, и то, 6.3.2018. године у Удружењу банака Србије; 13. и 15.3.2018. године у Привредној комори Србије за посреднике у промету и закупу непокретности и представнике друштава за осигурање, друштава за управљање добровољним пензионим  фондовима, платних институција, брокерско-дилерских друштава, за даваоце финансијског лизинга као и правних лица која се баве факторингом.

2011 Управа за спречавање прања новца