APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Вести > Усвојени закони 14.12.2017. године

Усвојени закони 14.12.2017. године

20-Dec-2017 14:49:33

Народна скупштина Р. Србије је 14. децембра 2017. године донела Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 113/2017 од 17. 12. 2017. године. Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. априла 2018. године. Даном почетка примене овог закона престаје да важи Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14).

Текст закона можете наћи у делу ПРОПИСИ – ЗАКОНИ.

Народна скупштина Р. Србије је 14. децембра 2017. године донела Закон о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 113/2017 од 17. 12. 2017. Године.  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Текст закона можете наћи у делу ПРОПИСИ – ЗАКОНИ.

 

2011 Управа за спречавање прања новца