APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Јавне Набавке > Измена и допуна конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

23-Apr-2014 12:58:51

На основу члана 63. став 5. и члана 54 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник PC" бр. 124/12) комисија сачињава ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку рачунарске опреме, ЈНМВ број 1.1.3/2014


Датотеке за преузимање

Измена и допуна конкурсне документације51KB.pdf
2011 Управа за спречавање прања новца