Spisak kandidata koji su u februarskom ispitnom roku (6.2.2023. godine i 9.2.2023. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

10 februar 2023

Snežana Miladinović

Uglješa Lazarević

Dijana Sukara Ćetković

Aleksa Veselinov

Petar Popović

Katarina Karović LJubinković

Katarina Aleksić

Nenad Mišić

Iva Rudan

Aleksandra Kočić

Jovana Lazić

Nevena Večerinković

Tanja Manojlović

Slađana Jovanović

Danijela Blagojević

Aleksandra Pešić

Aleksandra Todorović

Zorana Aleksić

Tijana Nikolić

 

Imenovanima će biti izdate licence za obavljanje posova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.