Spisak kandidata koji su u aprilskom ispitnom roku (15.4.2024. godine i 18.4.2024. godine) položili stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica

19 april 2024

Ivana Kilibarda

Aleksandra Pavlović

Željko Vulović

Vuk Dinčić

Stefan Vukašinović

Nevena Ličinić Matejić

Zoran Lazarević

Lazar Jeremić

Andrea Hajder

Milena Jeremić

Mladen Kostić

Sanja Isakov

Ivan Stojković

Ana Mladenović

Slađana Dešić

Zlata Nikolić

Vladanka Radević

Dunja Hasanović

Jela Tomašević

Jelena Živanović

Sava Latinović

Borislava Latković

Sanja Ranđelović

Aleksandar Antić


Imenovanima će biti izdate licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u roku od 30 dana.