Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SBUN 1718 od 15.4.2024.

16 april 2024

Dana 15.4.2024. godine Komitet SB osnovan na osnovu Rezolucije 1718 (2006) u vezi sa Demokratskom Narodnom Republikom Korejom (DNRK) izmenio je sankcionu listu fizičkih i pravnih lica.

Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://scsanctions.un.org/search/

Pozivamo obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.