Dana 15.4.2024. godine održan pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence

16 april 2024

Dana 15.4.2024. održan je pismeni deo (test) stručnog ispita za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica. Imena kandidata koji su položili pismeni deo, kao i vreme dolaska na usmeno polaganje, nalaze se u spisku. Obaveštavamo kandidate koji su položili pismeni deo ispita da će usmeni deo biti održan 22.2.2024. godine u velikoj sali na šestom spratu u zgradi u Nemanjinoj br. 22-26 (A krilo).