Konferencija o suzbijanju pranja novca i finansiranja terorizma

03 jun 2011

Konferencija o suzbijanju pranja novca i finansiranja terorizma u kontekstu evropskih integracija Srbije održana je 31. maja 2011. godine u hotelu Kontinental, uz učešće visokih zvanica, predstavnika relevantnih državnih organa, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i banaka.

Konferencija, na čijem su otvaranju govorili i premijer Mirko Cvetković i šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Vensan Dežer (Vincent Degert), zamišljena je kao događaj koji treba javnosti da predstavi MOLI projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, koji sprovodi Savet Evrope a finansira Evropska unija.

Uz moderatore Aleksandra Vujičića, direktora Uprave za sprečavanje pranja novca i Sajmona Godara (Simon Goddard), konsultanta na projektu, najviši predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal i Vrhovnog kasacionog suda označili su borbu protiv organizovanog kriminala kao apsolutni prioritet Republike Srbije, a predstavnici Uprave carina i Poreske uprave ukazali su na značajne rezultate u radu svojih institucija u borbi protiv pranja novca.

Predstavnici Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti ocenili su da oni ostvaruju efikasnu i konstruktivnu saradnju sa obveznicima nad kojima vrše nadzor,i da u tom smislu čine preventivni deo sistema, čime posredno pomažu organima nadležnim za represivni deo.

Konačno, u zaključcima Konferencije izražena je posvećenost i rešenost svih nadležnih organa da međuresorna saradnja bude još intenzivnija.