Smernice za video-identifikaciju za računovođe i faktoring društva

18 januar 2022

Na osnovu člana 18. stav 8, člana 19. stav 7, člana 21. stav 7. i člana 114. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 113/17, 91/19 i 153/20 - u daljem tekstu: Zakon) Uprava za sprečavanje novca je donela Smernice o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije kojima se uređuju uslovi i način utvrđivanja i provere identiteta stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, stranke koja je preduzetnik i fizičkog lica koje je zastupnik stranke koja je pravno lice ‒ korišćenjem sredstava elektronske komunikacije i bez obaveznog fizičkog prisustva lica čija se identifikacija vrši kod obveznika nad kojim Uprava vrši nadzor nad primenom Zakona – faktoring društva i preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga.