Seminar o sprečavanju pranja novca i usklađenosti propisa

19 novembar 2010

U organizaciji Privredne komore Beograda i uz podršku Uprave za sprečavanje pranja novca, 18.11.2010. godine održan je seminar o sprečavanju pranja novca i usklađenosti propisa u toj oblasti, ali iz perspektive svetski poznate konsultantske firme WORLD CHECK.

Seminar je naišao na izuzetno interesovanje među predstavnicima komercijalnih banaka i Narodne banke Srbije. Uvodnu reč na seminaru dao je Radojko Srbljanović, načelnik Odeljenja za sumnjive transakcije u Upravi, koji se osvrnuo i na pitanje korupcije, a zatim je Vasko (Vasco) Nesti, konsultant firme WORLD CHECK, pravnik i bankar sa sa dugogodišnjim iskustvom u Švajcarskoj predstavio tehničke pojedinosti baza podataka WORLD CHECK-a, kao i kriterijume po kojima se one mogu pretraživati.

Ova konsultantska kuća već duže vreme uspešno sarađuje sa bankama u Srbiji. Na predavanje Vaska Nestija nadovezao se Lino Merkela (Merchella) iz italijanske firme za informacione tehnologije Dedagroup, koja pruža informatičku podršku WORLD CHECK-u, i koja je lider u softverskim rešenjima neophodnim za finansijske institucije, državnu upravu, itd. Najveće interesovanje, međutim, izazvalo je izlaganje Keneta Ridžoka (Kenneth Rijock), konsultanta za finansijski kriminal iz Majamija, advokata sa kriminalnom prošlošću, koji je nakon odslužene zatvorske kazne postao edukator svetskog glasa u oblasti sprečavanja pranja novca i gost na stručnim skupovima širom sveta.

 

Kroz ličnu životnu priču, u kojoj se prepliću zakonit posao advokata i protivzakonito iznošenje prljavog gotovog novca na ostrva u Karibima, Kenet Ridžok je ukazao i na zloupotrebe iznoseći interesantne primere pranja novca kroz promet robe, hedž fondove i sekundarno tržište polisa životnog osiguranja, koje je označio kao najnovije rizike za pranje novca. Autentičnost ali i iskrenost Ridžokove priče slušaoci su nagradili aplauzom, zbog čega je Uprava za sprečavanje pranja novca izrazila zahvalnost i uputila poziv predavačima da u okviru WORLD CHECK and Kenneth Rijock’s tour ponovo posete Beograd i održe seminar za naše obveznike.