Radionica o FATF preporukama, Seul 28 – 31. avgust 2013. godine

28 avgust 2013

U periodu od 28. do 31. avgusta u Seulu, Republika Koreja, održava se radionica o novim revidiranim FATF preporukama.

Seminar organizuje Svetska banka, a namenjen je članovima Evroazijske grupe.

Organizatori radionice pozvali su Upravu da imenuje jednog predstavnika koji će učesnicima održati predavanje o Nacionalnoj proceni rizika koja je sprovedena u Republici Srbiji. Predavanje će obuhvatiti iskustva u radu na nacionalnoj proceni rizika, načinu na koji su formirane radne grupe kao i o oceni koliko su rezultati nacionalne procene rizika doprineli efikasnosti u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Evroazijska grupa (EAG) osnovana je 2004. godine a Republika Srbija ima status posmatrača od 2010. godine. Glavi zadatak EAG je promovisanje FATF preporuka i drugih međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.