Izmena Smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke

10 mart 2020

Dana 24. februara 2020. godine izmenjene su Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u centralnoj evidenciji. Podsećanja radi prve Smernice donete su 8. januara 2019. godine nakon završene nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma. Procena rizika ukazala je da postoji potreba za dokumentom koji će na praktičan način kroz niz primera i dodatnih objašnjenja pomoći obveznicima u ispunjavanju jedne od najtežih obaveza po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, br. 113/17 i 91/19). Navedena aktivnost definisana je kao prioritetna u Akcionom planu koji prati procenu rizika i realizoavna je uz saradnju privatnog i javnog sektora što je rezultiralo donošenjem jedinstvenih smernica.

Prateći praksu i razumevanje od strane obveznika Smernice su dopunjene u delu koji se odnosi na slučajeve novoosnovanih pravnih lica i deo koji se odnosi na izuzetke od pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku i usaglašene sa izmenama Zakona.

Smernice su objavljene na internet prezentaciji Uprave za sprečavanje pranja novca, u delu Propisi.