FATF izdao javno saopštenje, 22. jul 2013. godine

22 jul 2013

„Jurisdikcije na koje se odnosi FATF-ov poziv članovima i drugim jurisdikcijama na primenu protivmera radi zaštite međunarodnog finansijskog sistema od trajnih i znatnih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koji proističu iz sledećih jurisdikcija

Iran

Demokratska Narodna Republika Koreja (DNRK)

Jurisdikcije sa strateškim nedostacima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje nisu ostvarile dovoljan napredak u otklanjanju tih nedostataka ili nisu opredeljenje sprovođenju akcionog plana utvrđenog sa FATF-om u cilju otklanjanja tih nedostataka. FATF poziva svoje članove da razmotre rizike koji priostiču iz nedostataka koji se dovode u vezi sa svakom od ovih jurisdikcija, u skladu sa datim opisom.

 

Ekvador*

Etiopija

Indonezija

Kenija

Mjanmar

Pakistan

Sao Tome i Principe

Sirija

Tanzanija

Turska

Vijetnam

Jemen

* Ova jurisdikcija nije ostvarila dovoljan napredak od njenog pominjanja u javnom saopštenju FATF. Ukoliko ne preduzme značajne radnje do oktobra 2013, FATF će pozvati svoje članice da primenjuju protiv mere koje su srazmerne rizicima u vezi sa ovom jurisdikcijom.

Nigerija se sada pominje u dokumentu FATF „Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process“ zbog napretka u realizaciji akcionog plana utvrđenog sa FATF-om.”

Više podataka na stranici FATF:

http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-june-2013.html