FATF izdao javno saopštenje 16.2.2012. godine

05 mart 2012

Dana 16.2.2012. godine FATF je izdao javno saopštenje kojim poziva države da preduzmu odgovarajuće protivmere protiv Irana i Severne Koreje u cilju zaštite međunarodnog finansijskog sistema, a  takođe navodi i 15 (petnaest) država sa strateškim nedostacima u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.