Donete Smernice za računovođe i revizore

27 mart 2012

Na osnovu člana 87. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za sprečavanje pranja novca je donela smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

Obveznici su dužni da svoje interne akte usklade sa smernicama u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovih smernica na vebsajtu Uprave.