Potpisan sporazum o saradnji sa FOS Japana
Saznaj više
Spisak kandidata koji su u majskom ispitnom roku (20.5.2024. godine i 23.5.2024. godine) položili stručni ispit za izdavan
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 25.4.2024. godine
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SBUN 1718 od 15.4.2024.
Saznaj više
Obaveštenje o izmeni iznosa administrativne takse za polaganje stručnog ispita za licencu za obavljanje poslova ovlašćenog
Saznaj više
Predstavljanje Nacionalne procena rizika od pranja novca i nadzor nad Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja te
Saznaj više
Preporuke za prijavljivanje sumnjivih aktivnosti
Saznaj više
NRA – rezultati procene rizika
Saznaj više