Spisak kandidata koji su u aprilskom II ispitnom roku roku (22.04.2021. godine i 28.04.2021. godine) položili stručni ispi
Saznaj više
Spisak kandidata koji su u aprilskom ispitnom roku roku (12.04. i 15.04.2021. godine) položili stručni ispit
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama SBUN 1267, 1989 i 2253 od 6.4.2021.
Dana 6.4.2021. godine Komitet SB UN osnovan u skladu s rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISIL (Da’esh), Al-Kaidom i povezanim licima i subjektima izmenio je listu
Saznaj više
Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima
Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima za potrebe poslovanja privrednih subjekata koje izdaje APR
Saznaj više
Obaveštenje za kandidate za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica
Saznaj više
Obaveštenja o nalogu za uplatu takse za polaganje stručnog ispita
Shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama (Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 - ispravka, 61/05, 101/05- dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13 - dr. zakon, 83/15, 112/15, 113/17, 3/
Saznaj više
Video prezentacije vebinara za licenciranje
Saznaj više
Računovođe - važna karika u otkrivanju sumnjivih aktivnosti i transakcija
Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, između ostalog, predviđa aktivnosti na unapređenju znanja obveznika, poput računovođa, u oblasti otkrivanja potencijalnih sumnjivih aktivnosti i transakcija
Sprečavanje finansiranja oružja za masovno uništenje
Delotvorna saradnja na nacionalnom nivou i uspostavljanje mehanizama koordinacije preduslov su uspešnog suprotstavljanja finansiranju širenja oružja za masovno uništenje
Saznaj više
COVID-19: trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u članicama Manivala
Pročitajte preliminarne zaključke o pretnjama, slabostima i najboljim praksama koje su do sada uočene u toku pandemije, a na osnovu informacija koje je Manival prikupio od svojih članica
Saznaj više