Nove smernice za procenu rizika i primenu ZSPNFT

21 jul 2020

Komisija za hartije od vrednosti i Uprava za igre na sreću su ažurirale svoje smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike iz svoje nadležnosti.

 

Više o smernicama KHoV možete pročitati na vebsajtu Komisije: Nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca

 

Smernice KHoV možete preuzeti u u Biblioteci, sekcija Smernice i preporuke:Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Komisije za hartije od vrednosti

 

Novim smernicama iz nadležnosti Uprave za igre na sreću možete pristupiti u Biblioteci, sekcija Smernice i preporuke:

 

Smernice za procenu rizika od PN i FT za obveznike koji priređuju posebne igre na sreću u igračnicama

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji priređuju posebne ire na sreću preko sredstava elektronske komunikacije