Efikasnija istraga i krivično gonjenje
Uprava je obezbedila prevod više publikacija, uključujući i Referat predsednika FATF: „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma za sudije i tužioce“ radi unapređenja primene međunarodnih standarda u Srbiji. Prevod je finansiran u okviru Projekta
Saznaj više
Uprava pokrenula novi vebsajt
Uz podršku Projekta EU podrške sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, Uprava je izradila novi vebsajt, unapređenog dizajna i sa više funkcionalnosti.
Saznaj više
Uprava objavila prevod FATF standarda, Metodologije i pet stručnih tekstova
Objavljeni međunarodni standardi na srpskom jeziku u cilju bolje usklađenosti sa međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Saznaj više
Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267, 1989 i 2253 od 24.3.2020. godine
Dana 24.3.2020. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima uklonio je stavku sa liste sankcija.
Saznaj više
Saopštenje FATF iz februara 2020. godine
FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.
Saznaj više
Spisak kontakata za opštine i gradove u Srbiji za pomoć građanima u uslovima zabrane kretanja
Objavljen spisak kontakata za opštine i gradove u Srbiji za pomoć građanima u uslovima zabrane kretanja.
Saznaj više
Izmena Smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
Dana 24. februara 2020. godine izmenjene su Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika.
Saznaj više