Svečano uručenje licenci

30 januar 2012

Uprava za sprečavanje pranja novca obaveštava sva lica koja su u toku 2011. godine položila stručni ispit za ovlašćena lica po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za oblasti bankarstvo, osiguranje, brokersko-dilerski poslovi, poštanski saobraćaj i menjački poslovi da će se svečano uručenje licenci obaviti u petak, 3. februara 2012. godine sa početkom u 12 časova, Palata Srbija, salon na prvom spratu, Bulevar Mihaila Pupina broj 2 (svečani ulaz u Palatu).