Stručni ispit za brokere i osiguravajuća društva

27 decembar 2011

Stručni ispit za brokersko-dilerska društva, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja će se održati 31. januara 2012. godine.

Rok za prijavu za polaganje stručnog ispita počinje 5. januara, a završava se 15. januara 2012. godine.
Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:
Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, a zatim tako popunjen obrazac poslati elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs, ili poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11 000 Beograd.

Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnih ispita.
Obrazac za prijavu, kao podatke o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCIRANJE“.