Srbija lider u nacionalnoj proceni rizika

06 jul 2012

Srpska delegacija u Komitetu Manival nastavlja sa uspešnim radom. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je u procesu nacionalne procenu rizika od pranja novca. Na poziv Komiteta Manival, direktor Uprave i šef delegacije Republike Srbije u Manivalu, gospodin Aleksandar Vujičić je 6. jula 2012. godine, održao predavanje o dosadašnjim dostignućima Republike Srbije u procesu nacionalne procene rizika koja se sprovodi po metodologiji Svetske banke. Govorio je o prednostima sprovođenja ovog sveobuhvatnog procesa prikupljanja i analize podataka u cilju detaljnog uvida u stanje sistema u Srbiji, ali je ukazao i na izazove koji očekuju sve države koje su u obavezi da sprovode nacionalnu procenu rizika.