Saopštenje Uprave, 27. avgust 2013. godine

27 avgust 2013

U skladu sa članom 65. stav 1. tačka 4) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“ br. 20/09, 72/09 i 91/10) Uprava je nadležna da priprema i daje mišljenja o primeni ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona.

Neka od pitanja i nedoumica koje su imali obveznici kao i odgovori i mišljenja Uprave nalaze se na sajtu Uprave.

www.apml.gov.rs/cyr52/faq_group/Stručna-Mišljenja.html