Radionica, Vrnjačka Banja, 29 – 30. avgust 2013. godine

28 avgust 2013

Radionica sa temom: „Jačanje kapaciteta Uprave“ održava se u Vrnjačkoj Banji 29. i 30. avgusta 2013. godine.

Radionica je namenjena zaposlenima u Upravi i svrha ovakvih radionica je da se zaposleni u Upravi upoznaju sa novim metodama i načinima rada kako kriminalaca koji „peru novac“ tako i sa novim metodama i načinima na koji je moguće otkriti i sprečiti ovakve pokušaje.

Tokom radionice zaposleni će razgovarati o predstojećem radu na izradi nove Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finanisranja terorizma, kao i o ulozi Uprave u sistemu.

Radionica je organizovana u okviru Moli projekta.