Prvi pripremni sastanak Dvadesetog foruma OEBS-a za ekonomska i pitanja životne sredine

14 februar 2012

Prvi pripremni sastanak Dvadesetog foruma OEBS-a za ekonomska i pitanja životne sredine je centralni događaj koji se organizuje u okviru druge dimenzije OEBS-a. U toku 2012. godine, za vreme predsedavanja Irske OEBS-om, Dvadeseti forum OEBS-a za ekonomska i pitanja životne sredine će se koncentrisati na temu „Promovisanje bezbednosti i stabilnosti kroz dobro upravljanje“. Prvi pripremni sastanak Dvadesetog foruma OEBS-a za ekonomska i pitanja životne sredine održan je u Beču 6. i 7. februara 2012. godine i bio je posvećen temi „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“. Uprava za sprečavanje pranja novca je bila pozvana da aktivno učestvuje na sesiji 1. „Izgradnja kapaciteta za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma“ i 4. „Unutrašnja saradnja između nadležnih državnih organa“. Predstavnici Uprave su predstavili ulogu međunarodnih organizacija u aktivnostima izgradnje kapaciteta i promovisanju i razvoju saradnje između nadležnih državnih organa kao preduslova delotvorne borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Prisutni su pratili prezentacije predstavnika Uprave sa naročitom pažnjom i zanimanjem. Prezentacije su dale podstrek i za plodnu diskusiju koja je usledila budući da su iskustva Srbije u izgradnji kapaciteta i unutrašnjoj saradnji između nadležnih državnih organa viđena kao primer dobre prakse u tim oblastima.