Prijava za polaganje stručnog ispita u Zrenjaninu

28 avgust 2012

Stručni ispit za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga, preduzeća za reviziju i ovlašćene menjače sa područja Srednjobanatskog upravnog okruga održaće se u Zrenjaninu 26. septembra 2012. godine u Skupštini Grada Zrenjanina, Trg slobode broj 10. („Barokna sala“) sa početkom u 11:30 časova.

Rok za prijavu za polaganje stručnog ispita koji će se održati dana 26. septembra 2012. godine u Zrenjaninu ističe 12. septembra 2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita a zatim tako popunjen obrazac proslediti elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs ili poslati preporučenom poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd. U prijavi obavezno naglasiti da se kandidat prijavljuje za polaganje u Zrenjaninu. Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita. Obrazac za prijavu, kao i podatak o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCE“.

I Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za računovođe je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za pravna lica i preduzetnike koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga.

II Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za društva za reviziju je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za društva za reviziju

III Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit za ovlašćene menjače:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice  NBS za procenu rizika od pranja novca i finansiranja

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za menjače